Taal:

nlensvbefrde

Duurzaam Natuursteen

Natuursteen wordt gewonnen in groeves op talloze plekken van de wereld; van Zuid-Afrika tot Noorwegen, en van Brazilië tot India. Elk winningsgebied biedt zijn eigen unieke kleur en uitstraling.
Het materiaal wordt aan de aarde onttrokken door het gebruik van explosieven en groot industrieel materieel en wordt vervolgens als grote blokken van ca. 20 ton vervoerd naar de blokverwerkende industrie. Die blokverwerkers zetten de blokken graniet om naar platen, die wij vervolgens kunnen inkopen om werkbladen van te gaan maken.
Voor vrijwel alle soorten graniet zit die blokverwerkende industrie in Italië, waar blokken natuursteen per boot worden aangeleverd uit alle windstreken van de wereld. Enige uitzondering daarop zijn de natuursteensoorten uit India; daar wordt de steenverwerking in het land zelf gedaan, en kopen wij dus in bij een blokverwerker in India.

 

Zorgvuldigheid bij de inkoop van natuursteen

Omdat veel natuursteensoorten worden gewonnen in landen waar arbeidsomstandigheden en lonen vaak heel anders zijn dan in Europa, en waar zelfs kinderarbeid en schuldslavernij kan voorkomen, vindt Jetstone het van groot belang om zorgvuldig te kijken naar haar leveranciers. Dat betekent onder andere dat we zowel zelf, als met een onafhankelijke lokale controleur bedrijven en groeves bezoeken en dat we bij de minste of geringste twijfel, direct stoppen met een leverancier. We werken zoveel mogelijk samen met bedrijven die zelf ook eigenaar zijn van de groeves waar het graniet wordt gewonnen, zodat we zo goed mogelijk in beeld hebben waar producten vandaan komen. Verder bezoeken we, vaak samen met een onafhankelijke lokale controleurs, bedrijven en groeves. De minste of geringste twijfel kan daarbij voldoende zijn voor ons om te stoppen met een bepaalde leverancier.

Vanaf een vroege fase was Jetstone ook actief betrokken bij de Werkgroep Duurzaam Natuursteen (WGDN), die zich bezig hield met duurzaam en verantwoord natuursteen. Die werkgroep is door de Nederlandse overheid opgeheven en opgegaan in de internationale organisatie Earthworm (voorheen TFT), waar Jetstone nu ook lid van is. Earthworm is van oudsher vooral sterk vertegenwoordigd in de branches cacao en palmolie, maar zet zich ook steeds meer in voor duurzaam natuursteen.

 

Jetstone Code of Conduct

Als bedrijf dat veel inkoopt in het buitenland, voldoet Jetstone uiteraard aan de inspanningsverplichting zoals de Nederlandse overheid die voorschrijft op het gebied van duurzaam en verantwoord inkopen. Maar we gaan daarin nog een forse stap verder. Jetstone werkt namelijk met een ‘Code of Conduct’. In dit document verplicht Jetstone zichzelf en haar leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. Deze Code of Conduct is onder andere door al onze leveranciers uit India ondertekend en wordt ook besproken bij mogelijke nieuwe leveranciers; een belangrijke stap in dit land waarin veel informatie erg ondoorzichtig is.

 

Convenant Internationaal MVO

Een belangrijke recente ontwikkeling op het vlak van duurzaam graniet, is het ‘Convenant Internationaal MVO‘ onder leiding van de Nederlandse SER (Sociaal Economische Raad). Jetstone is, via brancheorganisatie DI-stone, nauw betrokken bij dit Convenant. Substantiële verbeteringen op dit vlak zullen absoluut tijd vergen, maar we moeten dit als branche (liefst zelfs internationaal) aanpakken. Achterover leunen is geen optie!